Gräs- och häckklippning, rensning ogräs, plantering m.m.

Läs mer

Snickeri & träarbeten

Altanbygge, staket, trappor, planteringslådor

Läs mer 

Plattsättning & kantsten

Läggning, omläggning, justering av betongplattor och sättning kantsten.

Läs mer

Villaservice

Utför diverse arbeten på din villa.

Läs mer

Om mig

Jag är pensionär och har under mitt yrkesliv arbetat som arbetsledare inom anläggnings-branschen på två av Sveriges största företag. Jag har alltid känt en längtan efter att själv få skapa något med mina händer. Som villaägare har det alltid funnits något att göra på fritiden. Denna längtan finns fortfarande och så länge orken och hälsan finns vill jag fortsätta med hantverk av olika slag.

Vill du veta mer?