Om rut- & rotavdrag

Avdrag sker enligt skatteverkets regler direkt på fakturan.

Många av trädgårdstjänsterna är berättigade till 50% rabatt (rutavdrag) på arbetskostnaden och på vissa snickerijobb, såsom t.ex. altanbygge i anslutning till hus, får du 30 % rabatt (rotavdrag) på arbetskostnaden. Vi undersöker vad som gäller för respektive jobb.

Exempel: Trädgårdsjobb 4 timmar a 450 kronor = 1800 kr. Efter avdraget rutavdrag (50%) blir kostnaden 900 kr.