Smågatsten och betong

Smågatsten, betongplattor samt gjutning av fundament för sopkärl